Moderator och arrangör
Rektor vid Vuxnas lärande och Lärvux Växjö