Lena Karlsson är adjunkt i matematikdidaktik. Lena undervisar mest på speciallärarprogrammet specialisering matematikutveckling, men även på grundlärar och förskollärarprogrammet.