Helena Roos är lektor i matematikdidaktik med fokus på inkludering och särskilda utbildningsbehov i matematik i sin forskning. Helena undervisar mest på speciallärarprogrammet specialisering matematikutveckling men även på grundlärarprogrammet.