Jens Ineland, fil. dr i socialt arbete och docent, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Hans forskar om personer med intellektuella funktionsnedsättningar i relation till professioner och välfärdsorganisationer såsom socialtjänst, sjukvård och skola.