Eva Forsell är undervisningsråd på enheten för vuxenutbildning på avdelningen för läroplaner, Skolverket.