Seminarier

 

VALBARA SEMINARIER ONSDAG 13 OKTOBER

På onsdagseftermiddagen erbjuds fyra valbara seminarier uppdelade i två pass. Du väljer seminarier i samband med din konferensanmälan.

 

Pass 1 – kl. 12.45 – 13.45

 

a. Lärvux för personer med förvärvad hjärnskada – så jobbar vi i Växjö

Seminariet kommer att behandla hur vi i Växjö har byggt upp vår verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada. Vi kommer berätta om projektet Hjärnbryggan vars syfte var att utveckla en verksamhet mot personer med förvärvad hjärnskada. Dessutom kommer vi att presentera vårt undervisningsupplägg för grupper som endast har deltagare med förvärvad hjärnskada.
Annika Sellgren, speciallärare, Österåker kommun
Helen Lehner speciallärare, Lärvux Växjö

b. IKEA:s sommarkollektion 2019
– ett designsamarbete med dagliga verksamheter i Växjö

2016 startade ett designsamarbete mellan IKEA of Sweden och två dagliga verksamheter i Växjö, Papperian och Textilgruppen. Resultatet av detta kreativa möte utmynnade i IKEA:s sommarkollektion 2019. Deltagare och omsorgassistenter berättar om processen från idé till färdig produkt och lansering världen över.
Monica Petersson, omsorgsassistent på Papperian, Växjö kommun
Jennie Jaksic, omsorgspedagog på Textilgrupen, Växjö kommun

c. Filma med ipad och Greenscreen

Gör som filmbolagen, förflytta eleverna vart ni vill i tid och rum! IT-pedagog Linda Stark visar hur man enkelt och roligt kan använda IT-baserad filmteknik i klassrummet.
Linda Stark, IT-pedagog, AV Media Kronoberg

d. Studievägledning för personer med utvecklingsstörning (OBS! endast pass I)

Hur kan SYV:s roll se ut i verksamheten Särskild utbildning för vuxna – Lärvux/Lärlingsutbildning? Exempel på arbetsmetoder och samarbete. Utvecklingspotentialer och svårigheter i yrkesrollen.
Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare, Komvux i Lund

 

Pass 2 – kl. 14.00 – 15.00

 

a. Lärvux för för personer med förvärvad hjärnskada – så jobbar vi i Växjö

Seminariet kommer att behandla hur vi i Växjö har byggt upp vår verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada. Vi kommer berätta om projektet Hjärnbryggan vars syfte var att utveckla en verksamhet mot personer med förvärvad hjärnskada. Dessutom kommer vi att presentera vårt undervisningsupplägg för grupper som endast har deltagare med förvärvad hjärnskada.
Annika Sellgren, speciallärare, Österåker kommun
Helen Lehner speciallärare, Lärvux Växjö

b. IKEA:s sommarkollektion 2019
– ett designsamarbete med dagliga verksamheter i Växjö

2016 startade ett designsamarbete mellan IKEA of Sweden och två dagliga verksamheter i Växjö, Papperian och Textilgruppen. Resultatet av detta kreativa möte utmynnade i IKEA:s sommarkollektion 2019. Deltagare och omsorgassistenter berättar om processen från idé till färdig produkt och lansering världen över.
Monica Petersson, omsorgsassistent på Papperian, Växjö kommun
Jennie Jaksic, omsorgspedagog på Textilgrupen, Växjö kommun

c. Filma med ipad och Greenscreen

Gör som filmbolagen, förflytta eleverna vart ni vill i tid och rum! IT-pedagog Linda Stark visar hur man enkelt och roligt kan använda IT-baserad filmteknik i klassrummet.
Linda Stark, IT-pedagog, AV Media Kronoberg

d. Studie- och yrkesvägledarträff

e. Skolledarträff