onsdag 13 oktober

10:00

Mats Höglund, rektor för Vuxnas lärande, hälsar alla välkomna.