torsdag 14 oktober

09:00

I skolan kan alternativa verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och kan vara avgörande för om en elev ges möjlighet att uppnå de ställda kunskapskraven. Camilla kommer att visa på några av dessa verktyg som finns för elever med kognitiva svårigheter.

Camilla Jönsson, IT-pedagog, AV Media, Region Kronoberg