torsdag 14 oktober

14:30

Arbetet med människor sker alltid i ett specifikt sammanhang. Den här föreläsningen fokuserar på vad som kännetecknar detta sammanhang i skolans arbete med elever i behov av stöd, hur det påverkar det professionella mötet samt vad som blir viktigt för att öka kvaliteten i verksamheten.

Jens Ineland, fil. dr i socialt arbete och docent, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet