onsdag 13 oktober

10:15

Föreläsningen kommer att innehålla en introduktion till området lågaffektivt förhållningssätt och beskriva några av de grundläggande principer som det lågaffektiva förhållningssättet vilar på. Vidare kommer föreläsningen att diskutera hur teoretiska principer kan användas som verktyg i den konkreta vardagen och lärandesituationen. Efter föreläsningen förväntas deltagarna ha en fördjupad kunskap om vad det lågaffektiva förhållningssättet är och på vilket sätt pedagogens bemötande kan öka möjligheten till lärande hos eleven.

Johanna Hellberg, leg. psykolog, specialist inom neuropsykologi