torsdag 14 oktober

13:00

Föreläsningen beskriver vad grundläggande taluppfattning är och vilka olika aspekter av detta som finns i forskningen. Vidare behandlas hur vi utifrån de olika aspekterna av grundläggande taluppfattning kan reflektera kring särskilda utbildningsbehov i matematik och vilka metoder som kan användas för att stimulera varje elevs utveckling av grundläggande taluppfattning.

Helena Roos, lektor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet och Lena Karlsson, adjunkt i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet