onsdag 13 oktober

10:00 Välkomna

Mats Höglund, rektor för Vuxnas lärande, hälsar alla välkomna. 

10:15 Lågaffektivt förhållningssätt

Föreläsningen kommer att innehålla en introduktion till området lågaffektivt förhållningssätt och beskriva några av de grundläggande principer som det lågaffektiva förhållningssättet vilar på. Vidare kommer föreläsningen att diskutera hur teoretiska principer kan användas som verktyg i den konkreta vardagen och lärandesituationen. Efter föreläsningen förväntas deltagarna ha en fördjupad kunskap om vad det lågaffektiva förhållningssättet är och på vilket sätt pedagogens bemötande kan öka möjligheten till lärande hos eleven.

Johanna Hellberg, leg. psykolog, specialist inom neuropsykologi

15:30 Diagnoserna i mitt liv

Vad innebär det att få en diagnos? Hur kan omgivningen bli bättre på att uppmärksamma olikheter? Vad innebär det egentligen att vara ”normal”?
Som titeln på hans föreläsning antyder, tar Olof Wretling upp vad för diagnoser han har fått ställda och hur det har påverkat honom, hans uppväxt, liv och arbete. Med sitt sinne för att blanda humor med allvar lämnar han ingen oberörd, och föreläsningen är lika rolig som den är viktig. Olof Wretling vill påverka människor till att sluta dela in andra människor i fack, eller sätta etiketter på andras personlighet. Istället vill han få folk att öppna upp och ställa frågor för att visa sitt intresse för våra olikheter.

Olof Wretling, skådespelare, regissör, dramatiker och författare 

torsdag 14 oktober

09:00 Möjligheter med alternativa verktyg

I skolan kan alternativa verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och kan vara avgörande för om en elev ges möjlighet att uppnå de ställda kunskapskraven. Camilla kommer att visa på några av dessa verktyg som finns för elever med kognitiva svårigheter.

Camilla Jönsson, IT-pedagog, AV Media, Region Kronoberg 

13:00 Grundläggande taluppfattning och särskilda utbildningsbehov – forskningsbeprövade metoder

Föreläsningen beskriver vad grundläggande taluppfattning är och vilka olika aspekter av detta som finns i forskningen. Vidare behandlas hur vi utifrån de olika aspekterna av grundläggande taluppfattning kan reflektera kring särskilda utbildningsbehov i matematik och vilka metoder som kan användas för att stimulera varje elevs utveckling av grundläggande taluppfattning.

Helena Roos, lektor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet och Lena Karlsson, adjunkt i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet 

14:30 Idé och praktik. Organisatoriska villkor för arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning

Arbetet med människor sker alltid i ett specifikt sammanhang. Den här föreläsningen fokuserar på vad som kännetecknar detta sammanhang i skolans arbete med elever i behov av stöd, hur det påverkar det professionella mötet samt vad som blir viktigt för att öka kvaliteten i verksamheten.

Jens Ineland, fil. dr i socialt arbete och docent, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet