Lärvuxpedagogernas Rikskonferens för år 2021 är inställd

På grund av Coronapandemin har styrelsen för Lärvuxpedagogernas riksförening i samråd med arrangören Växjö kommun valt att ställa in Lärvuxpedagogernas rikskonferensen för år 2021.

Lärvuxpedagogernas årsmöte kommer att hållas som planerat den 13 oktober 2021. Mer information om årsmötet kommer via Lärvuxpedagogerna.

// Styrelsen
Lärvuxpedagogernas riksförening